Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bra elevresultat och hög behörighet bland lärarna

Lärarnas riksförbund har sammanställt och analyserat den offentliga statistiken som finns tillgänglig inom fem områden för att jämföra hur bra skolan är i olika kommuner. Skolan i Luleå placerar sig på sjunde plats bland landets kommuner.

- Våra bästa resultat återfinns inom områdena höga elevresultat och hög behörighet bland lärarna, det känns tryggt, tycker skolchef Karina Pettersson-Hedman. Det är helt i överensstämmelse med vår målsättning att alla elever ska lyckas i skolan och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Rapporten visar att lärartätheten i Luleå är något högre än genomsnittet i landet. Jämfört med andra större kommuner är skillnaden i meritvärde för Luleås elever i årskurs 9, mellan bästa och sämsta skola, betydligt mindre. När det gäller skillnaderna mellan pojkars och flickors kunskapsresultat är de mindre än genomsnittet.Skolan i Luleå har en hög andel högskoleutbildade pedagoger, vilket också syns när det gäller området hög behörighet bland lärarna.

- Behöriga och kompetenta lärare är framgångsfaktorer för att garantera utbildningskvaliteten för våra barn och ungdomar, säger Carina Sammeli, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Bristen på behöriga och legitimerade lärare är stor i hela landet, många lärare går i pension samtidigt som få vill utbilda sig till lärare. Att lyckas rekrytera lärare i den omfattning som behövs framöver är en stor utmaning också för oss i Luleå.

Kontaktpersoner
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli, 070-619 33 38 carina.sammeli@skol.lulea.se
Skolchef Karina Pettersson-Hedman, 070 – 515 88 92
karina.pettersson-hedman@skol.lulea.se

Rapporten Vad säger statistiken om skolan i din kommun?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster