Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu är vi 76 000 Luleåbor

Luleå växer. Nu passerar vi 76 000-strecket och är enligt de senaste siffrorna 76 051* Luleåbor.

I flera år låg befolkningstillväxten på i snitt cirka 250 personer per år, men de senaste tre åren har takten ökat. Under 2014 växte Luleå med närmare 600 personer och man får gå tillbaka drygt 20 år i tiden, till 1994, för att hitta en större årlig befolkningsutveckling. Prognosen är att även 2015 kommer att visa positiva siffror.

– Det har varit ett trendbrott de senaste åren. Vi har en stark tillväxt i norr och Luleå är en tillväxtstad där befolkningskurvan stiger stadigt varje år, vilket känns mycket roligt, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

En ökad befolkning ger resurser för en bättre samhällsservice. Luleå kommuns skatteintäkt för varje folkbokförd medborgare är cirka 50 000 kronor per år.

– En befolkningstillväxt ger även ett större kundunderlag till handeln, restaurangbranschen och turismnäringen. Behovet av arbetskraft är också stort, både för oss inom den offentliga sektorn och för Luleås växande näringsliv, menar kommunalråd Niklas Nordström.

Enligt Statistiska centralbyråns senaste medborgarundersökning är Luleåborna bland de nöjdaste i landet med sin kommun.

– Vi jobbar för att Luleå ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och leva i för både nuvarande och blivande Luleåbor. Fler bostäder är ett viktigt område, men det är även bra skola, god äldreomsorg, ett rikt kulturliv och ett stort utbud av fritidsaktiviteter, säger Yvonne Stålnacke.

Kommunens målsättning 10 000 nya Luleåbor har kommit en bra bit på vägen sedan nedräkningen startade i januari 2011. Nu är det cirka 8 000 nya Luleåbor kvar innan målet är uppnått.

Båda kommunalråden är överens:
– Luleå ska fortsätta växa och vara en viktig motor för hela länet. Men vi ska växa i en takt som vi klarar av.

Kontaktpersoner:
Yvonne Stålnacke, 070-641 55 56
Niklas Nordström, 070-497 36 62

* Källa: Kommunens egna veckovisa statistik.

Bild: Befolkningsutveckling 2000-2014öppnas i nytt fönster

Bildtext: Befolkningsutveckling 2000-2014. Den 31 december 2014 uppgick befolkningen i Luleå till 75 966 personer. Sedan dess har 76 000-strecket passerats och och under hösten fortsätter befolkningsökningen.

Bild: Befolkningsutveckling veckovis 2014 och 2015öppnas i nytt fönster

Bildtext: Luleås befolkningsutveckling veckovis under år 2014 (blå kurva) och 2015 (röd kurva).