Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå hamn anställer fyra nya chefer

Katja Vaatovaara har i veckan tillträtt tjänsten som ekonomichef. Hon kommer närmast från LKAB Malmberget där hon jobbat som controller. I slutet av oktober tillträder John Sundvall som teknisk chef. Han var tidigare sektionschef på ÅF i Luleå.

Henrik Kallioniemi är ny befälhavare för bogserbåtarna. Henrik kommer närmast från en befattning som chief officer på tankbåten M/T Selandia Swan.

Joakim Karlsson är ny som maskinbefäl på bogserbåtarna. Han jobbade senast som chief officer inom offshore på Nordsjön.

 -Vi är glada att vi nu har ett utökat arbetslag av kompetenta och engagerade medarbetare och chefer. Luleå hamn är nu väl rustade för att möta framtida behov, säger Luleå hamns vd Henrik Vuorinen.

Anna Josefsson har nyligen börjat jobba som kvalitets- och säkerhetssamordnare. Hon har gedigna erfarenheter från tidigare uppdrag inom InfraNord i Luleå.

Luleå hamns viktigaste fråga är projektet Malmporten. En ny djupkaj och muddring av farleden är nödvändiga för att större fartyg ska kunna anlöpa Luleå hamn och för att ge företagen i regionen de bästa förutsättningarna att nå ut till sina kunder.

Fakta:

Luleå hamn är en av fem svenska hamnar som toppklassas av EU. Inom projekt Malmporten planeras för ny djuphamn och en djupare farled på 15 meter (10,8 meter idag).

Godsvolym på cirka 9 miljoner ton per år.

Över 600 fartyg anlöper årligen.

47 anställda.