Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Företagare ger Luleå kommun goda betyg

Luleå hamnar på plats 20 av 61 kommuner med fler än 40 000 invånare. Enligt  den nyaste Insikt-mätningen är företagare mest nöjda med kommunens bemötande som får ett betyg på 76. Minst nöjda är de med information som ges ett betyg på 68. Sammanlagt har Luleå kommun en Nöjd-Kund-Index (NKI) på 70, det är oförändrat jämfört med föregående mätning 2013, men där låg Luleå på plats 6.

Sveriges Kommuner och Landsting mäter vart annat år hur nöjda företag är som har kontaktat kommunen. 2015 var det 193 kommuner som deltog i enkäten Öppna jämförelser företagsklimatlänk till annan webbplats. I den totala rankningen hamnar Luleå på plats 81. (Plats 46 år 2013). Trots att Luleå kommun har sjunkit i rankningen så ligger man med en NKI på 70 över riksgenomsnittet på 68.

I Luleå tillfrågades 555 företag om hur de upplevde servicen från kommunen inom fem områden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Mest nöjda är företagarna med bemötandet inom bygglov samt effektivitet inom serveringstillstånd som får 79 enheter vardera.

 -Det är viktigt för oss att veta hur företagarna bedömer vår service. Det bidrar till ett bra företagsklimat som är en förutsättning för att företag växer och nya företag etablerar sig i Luleå. Vi kommer nu att analysera och utvärdera varför vi har tappat något i den senaste rankningen, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

Även om Luleå kommuns Nöjd-Kund-Index med 70 är oförändrad så finns vissa skillnader inom olika områden jämfört med tidigare Insikt-mätningar. Inom myndighetsområden markupplåtelse och miljö- och hälsoskydd har NKI-värdet klättrat, inom serveringstillstånd tappade den enheter. Se mer i bilagan.

Jämfört med riksgenomsnitten är företagarna i Luleå kommun nöjdare med områdena bygglov samt miljö- och hälsoskydd, men mindre nöjda med brandtillsynen.

 -Även om helheten är bra, så ser vi ändå behov av att förbättra vår service gentemot företagen ännu mera. Vår förvaltning har tagit fram en handlingsplan för förbättrat företagsklimat som beskriver olika åtgärder. Till exempel fokuserar vi mera på tillgänglig information på webben, säger tillväxtstrateg Maria Bergman.

 -Mätningen ger oss goda kunskaper om vad vi måste förbättra framöver.

Kontaktpersoner:

Yvonne Stålnacke, kommunalråd, 070-641 55 56

Maria Bergman, tillväxtkontoret, 0920-45 50 20

Luleå kommuns nöjd-Kund-index per serviceområde sedan 2011