Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fördjupat samarbete med Uleåborg

En delegation av 34 förtroendevalda och tjänstemän från Uleåborg (Oulu) är på besök i Luleå för att informera sig om hur Luleå växer. Programmet är välfyllt med bl a besök på Kronan, universitetet och Luleå hamn. Luleå kommuns arbete med vision 2050 och Austin-samarbetet presenteras också.

Luleå kommun har haft utbyte med finska Oulu under lång tid. Det har blivit mer organiserat i och med samarbetet inom Bottenviksbågen från slutet av 90-talet. Sedan 2002 sker samarbetet i den ekonomiska föreningen Botnian Arc där drygt 10 kommuner och regioner längs den finska och svenska bottenvikskusten är med.

 -Våra städer är väldigt lika på många sätt. Både Uleåborg och Luleå är regionscentrum, har universitet, kunskapsintensiva branscher och växer snabbt, säger Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande och styrelseledamot i Bothnian Arc.

 -Vi har varit i Uleåborg och tittat på hur de arbetar med äldreomsorg och med bostadsbyggande. Nu är Uleåborg intresserad av hur vi jobbar med strategisk planering, hur vi bygger på Kronan och hur vi utvecklar Luleå hamn.

Att träffa och lära kanna varandra är en viktig del i samarbetet. Efter valet i Finland finns många nya politiker i Oulus stadsstyrelse. Ordförande Riikka Moilanen vill först och främst nätverka och lära av Luleås näringslivssamverkan.

 -Jag är mest intresserat av att få nya idéer, särskilt när det gäller samarbetet mellan olika företag. Vi dras fortfarande med konsekvenserna efter Nokias nedläggning i Oulu, säger Riikka Moilanen.

Konkreta projekt: tågresor och kompetensförsörjning

Arbetet inom Bottenviksbågen handlar ofta om konkreta projekt som t ex en utredning om persontåg mellan Luleå och Uleåborg. Visionen är tågresor mellan Luleå och Uleåborg på tre timmar.

 -Vi har mycket att vinna på samarbete. Särskilt när det gäller infrastruktursatsningar är det viktigt att ta fram gemensamt underlag till beslutsfattare i Stockholm och Helsingfors. Det bor över 700 000 personer i hela Bottenviksregionen, säger Anders Josefsson, gruppledare för Moderaterna och styrelseledamot i Bothnian Arc.

Luleås kommundirektör Anne Karlenius och Uleåborgs stadsdirektör Matti Pennanen är överens om att städerna kan jobba ihop mera inom kompetensförsörjningen.

 -Luleå kommun har behov av att nyanställa 500 – 700 personer årligen. Uleåborg har stora problem med hög arbetslöshet, säger Anne Karlenius.

Hennes finska kollega Matti Pennanen poängterar att inte bara kommunerna utan också Luleå och Oulus universitet vill fördjupa samarbetet om kompetensförsörjning.

 -Vi är redan idag en livskraftig stark region med flera globala aktörer. Med ett ännu bättre samarbete mellan oss stärker vi hela Bottenviksregionen ytterligare, avslutar Oulus stadsdirektör Matti Pennanen.

Fakta:

  • Bottenviksbågen (Bothnian Arc) är kustzonen runt Bottenviken i den nordligaste delen av Östersjön.
  • Är en gränsregional samarbetsorganisation mellan sju svenska kommuner, fyra finska regionkommuner, en stad och ett landskapsförbund.
  • I området bor ca 710 000 invånare.

Gemensamma utvecklingsprojekt Luleå och Uleåborg inom Bottenviksbågen:

  • Music on Top (samarbete mellan Norrbottensmusiken och Oulu Sinfonia)
  • Film Arc (samarbete mellan Filmpool Nord och POEM i Uleåborg)
  • Boundless Bothnian Bay (skärgårdsutvecklingsprojekt)
  • Barents logistics (förbättrade transportflöden i Bottenviksbågen och Barentsregionen)
  • Bothnian Arc Steel och Metal Industry (utveckling inom stål- och metallindustrin)

Kontaktpersoner:

Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande Luleå 070- 641 55 56

Riikka Moilanen, stadsstyrelsen ordförande Oulu +358 44 703 1106