Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialförvaltningen får kritik av kommunrevisorerna

Luleå kommuns revisorer har granskat hanteringen av behörigheter och åtkomstkontroll i socialförvaltningens verksamhetsstöd Treserva. Revisionsrapporten visar att socialförvaltningen inte har utfört kontroll av behörigheter och åtkomst sedan 2014.

Behörigheter och åtkomstkontroll är viktigt i arbetet med informationssäkerheten så ingen personal tar del av information de inte är behörig till. De styrdokument som socialförvaltningen har för att kontrollera detta har inte varit tillräckliga.

– Det här är allvarliga brister som vi omgående måste åtgärda. De styrdokument som förvaltningen har beslutat om har inte varit tillräckliga och det måste vi ta till oss. Vi ska uppdatera styrdokumenten och se till att alla som måste känna till dem också vet att de finns och vad de innehåller, säger Mikael Lekfalk, socialchef i Luleå kommun.

Revisionsrapporten finns i sin helhet att läsa häröppnas i nytt fönster.

Kontakt

Mikael Lekfalk, socialchef, 070-650 54 10.