Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anna-Stina Nordmark Nilsson blir tillförordnad vd i Lulebo

Anna-Stina Nordmark Nilsson tar över som tillförordnad vd i Lulebo från och med den 24 augusti och fram till dess att en permanent vd tillträder. Peter Kieri återgår till sitt ordinarie arbete som biträdande kommundirektör.

Den 1 juli gick biträdande kommundirektör Peter Kieri med kort varsel in som tillförordnad vd för Lulebo. Det var ett sätt att snabbt hitta en lösning i ett läge där ställning skulle tas till viktiga långsiktiga frågor som påverkar Lulebos framtid. Då Peter Kieri sedan januari 2015 hade samordnat de strategiska fastighetsfrågorna inom Luleå kommunkoncern var han väl insatt i processen.

– Peter har under den korta tiden som tillförordnad vd hållit ihop det fortsatta arbetet och bidragit till att vi inte tappat tempo. Eftersom Peter behövs i sin ordinarie roll har vi parallellt arbetat med att hitta en tillförordnad lösning för Lulebo under tiden som rekrytering av ordinarie vd pågår, säger Anne Karlenius, kommundirektör och vd för Luleå kommunföretag AB.

Anna-Stina Nordmark Nilssons kontrakt löper upp till sex månader. Hon går in som tillförordnad vd för Lulebo fram till dess att rekryteringen av en ny vd är klar. Anna-Stina har under de senaste 25 åren haft ledande positioner som vd och direktör inom både näringsliv och offentlig verksamhet samt flertalet styrelseuppdrag. Hon har en bred erfarenhet av strategiska frågor och företagsutveckling och driver idag eget konsultföretag.

– En rekryteringsprocess tar tid, och i regel har den som erbjuds jobbet en uppsägningstid som påverkar när tillträde kan ske. Förhoppningen är att en permanent vd kan vara på plats i början av 2016, säger Lulebos vice styrelseordförande Gun-Britt Mårtensson.

Peter Kieri återgår från och med den 24 augusti till sitt arbete som biträdande kommundirektör. I den rollen kommer han även fortsatt att samordna de strategiska fastighetsfrågorna inom Luleå kommunkoncern.

Kontaktpersoner
Anne Karlenius, kommundirektör och vd för Luleå kommunföretag AB, 070- 627 26 95
Gun-Britt Mårtensson, vice styrelseordförande Lulebo AB, 070-589 33 06
Anna-Stina Nordmark Nilsson, 070-526 50 00