Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 24 ärenden, bland annat Avtal om fastighetsförsäljning och bostadsbyggande. Välkommen till en presskonferens där det finns möjlighet att ställa frågor kring avtalen med Rikshem.

Medverkande:   Yvonne Stålnacke, (S), ordförande kommunstyrelsen

                              partiernas gruppledare

                              Anne Karlenius, kommundirektör, vd Luleå Kommunföretag AB

                              Peter Kieri, bidr kommundirektör, tf vd Lulebo AB

                              Bengt Jonsson, stadsbyggnadschef Luleå kommun        

                              Patrik Sandberg-Helenius, jurist, Lindahls

Tid:                      17 augusti 2015, kl. 11.30

Plats:                   Kommunstyrelsens sammanträdesrum, vån 9, Stadshuset

Se föredragningslista 17 augusti 2015