Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bostadsbyggande, datacenter, renhållningstaxa

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 24 ärenden idag. Bland annat fyra avtal för fastighetsförsäljning och bostadsbyggande som kommunfullmäktige föreslås besluta om.

Den 9 juli tecknade Luleå kommun och Rikshem ett ramavtal plus tre aktieöverlåtelseavtal om att Rikshem köper 1 600 lägenheter och fem kommunala fastigheter för 1,6 miljarder kronor och samtidigt förbinder sig att bygga 560 bostäder de närmaste sju åren. Villkor för avtalen är bland annat att respektive organisation fattar nödvändiga beslut.

 -Det är bra för oss att Rikshem valde Luleå för sitt första engagemang norr om Uppsala. Rikshem är en seriös partner som förvaltar vår pensionsparande. De vill och kan bidra till att lösa bostadsbristen och samtidigt utveckla Luleå kommun, säger Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrunden till försäljningen är rådande bostadsbrist i ett läge där Luleå ska växa med 10 000 invånare. För det krävs cirka 5 000 nya bostäder, av dessa bygger Rikshem 560 och Lulebo 1 000 bostäder.

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige den 31 augusti godkänner följande:

  • Ramavtalet mellan Luleå kommun och Rikshem AB (överlåtelse av ca 1 600 lägenheter samt fem kommunala fastigheter, förbindelse att bygga 560 bostäder de närmaste sju åren mot vite om minst 80 miljoner kronor).
  • Avtal mellan Luleå kommun och Lulebo AB (Lulebo överlåter ca 1 600 lägenheter på Porsön, Mjölkudden, Tunastigen, Radiomasten, Kallkällan och Lövskatan till Luleå kommun).
  • Avtal mellan Luleå kommun och Rikshem Bostäder Holding AB (Rikshem förvärvar de berörda fastigheterna med hyresrätter genom ett helägt dotterbolag, värde 1,3 miljarder kronor).
  • Avtal mellan Luleå kommun och Rikshem Samhold AB (Luleå kommun avyttrar fem samhällsfastigheter, fyra äldreboenden och Kulturbyn Kronan, via ett lagerbolag, till ett värde på 311 miljoner kronor).
  • Att Lulebo förvärver upp till sju lagerbolag för den aktuella och framtida försäljningen av fastigheter.

Planerad tidpunkt för överlåtelse av de aktuella samhällsfastigheterna och hyresrätterna är den 1 oktober 2015 förutsatt att nödvändiga beslut vunnit laga kraft.

Medel för datacenterforskning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att anslå en miljon kronor under 2015 - 2017 för en experimentanläggning för datacenterteknik. Swedish Institute of Computer Science (SICS) vill tillsammans med Luleå tekniska universitet etablera ett storskaligt datacenter i Luleå som blir unikt i Europa. Där ska innovativa lösningar för teknik och energiförsörjning samt mjukvaruplattformar utvecklas och testas. Datacentret ska locka ledande forskare i världen att hyra in sig för att bedriva experiment och tester. Projektet kostar sammanlagt 25 miljoner kronor.

Nya taxor för renhållning och slamtömning

Kommunfullmäktige ska besluta om att Luleå Renhållning höjer taxan för slamtömning från och med första januari 2016. Slamtömning ska höjas från 1 180 kronor till 1 255 kronor per tömning. Med höjningen kommer intäkterna att täcka upp kostnaderna för tömning av de cirka 4 500 enskilda brunnar och avloppstankar som finns i Luleå kommun. Dessutom ska en renhållningstaxa fastställas för hämtning av brännbart och matavfall i djupbehållare för flerfamiljshus och verksamheter. Den taxan gäller från och med första november 2015.

Bland övriga ärenden:

  • 50 000 kr till Northland Basket (idag Luleå Basket) som en gratulation till SM-guldet.
  • Detaljplanen för Sunderby sjukhus ska ändras så att den tillåter sex våningar istället för fyra.  
  • Motion från Folkpartiet om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 avslogs.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-641 55 56