Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Jan Öström blir ny ekonomichef

Jan Öström blir ny ekonomichef vid Luleå kommun från och med 1 januari 2016. Den nuvarande ekonomichefen Lars Åhl går i pension under våren 2016.

Jan Öström arbetar sedan oktober 2011 vid Bodens kommun som biträdande kommunchef tillika ekonomichef men också som VD för Bodens kommunföretag AB. Han har även vissa styrelseuppdrag. Som ekonomichef samordnar och leder Jan kommunens ekonomiadministrativa processer och ansvarar för strategisk planering och budget samt uppföljningsprocessen för hela kommunkoncernen.

Jan har haft olika befattningar både inom privat och offentlig sektor. Under åren 1987-1990 och 2007-2011 arbetade han vid ABB Composites i Piteå bland annat som ekonomichef. 1990-2000 arbetade han som redovisnings- och budgetchef vid ekonomikontoret Luleå kommun och tiden 2000-2007 vid barn- och utbildningsförvaltningen som administrativ chef och ställföreträdande förvaltningschef.

Jan är utbildad ekonom vid Luleå tekniska universitet och har genomgått olika vidareutbildningar inom ekonomistyrning men också ledarskapsutbildningar.

 -Med sin breda erfarenhet som ledare på övergripande nivå och vanan och intresset att arbeta med strategisk ekonomiplanering och styrning så kommer han att bidra till att fortsatt utveckla kommunens processer bland annat inom området ekonomistyrning, redovisning, upphandling och internkontroll, säger kommundirektör Anne Karlenius.

 -Vi hälsar honom välkommen åter till Luleå kommun.

Jan bor i Luleå med sin fru och har tre utflugna barn. På fritiden läser han, fotograferar och ägnar sig även åt båtlivet.

Kontaktperson:

Anne Karlenius, kommundirektör, 0920-45 37 11, 070-62 72 695.