Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utredningen kring avstängd medarbetare är klar

Det var i mitten av juli som en medarbetare på en av Luleå kommuns vård- och omsorgsboenden misstänktes ha knuffat en brukare.

Socialförvaltningen har utrett händelsen som visar att knuffen inte var avsiktlig och medarbetaren är åter i tjänst. Utredningen skickas vidare till Inspektionen för vård och omsorg.

– Vi ser alltid allvarligt på sådana här händelser och vi fortsätter nu vidareutveckla vår kompetens kring äldres behov så de känner sig trygga och respekterade, säger Ann-Christin Lahti, områdeschef vid socialförvaltningen.

Kontakt

Ann-Christin Lahti, områdeschef, 0920-45 36 74, ann-christin.lahti@soc.lulea.se