Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå hamn kan säkra Sveriges exportintäkter

Hållbar tillväxt har varit en av kärnfrågorna under årets Almedalsvecka. Det var precis det som Norrbottens infrastrukturseminarium under onsdagen handlade om. Att en utbyggnad av Luleå hamn kan säkra Sveriges exportintäkter och samtidigt skapa betydande miljövinster.

Det ökade transportbehovet från industrierna i norra Sverige kräver effektivare transportlösningar. Enbart LKAB ska öka sin produktion av järnmalm med 50 procent. Vid årsskiftet trädde det nya svaveldirektivet i kraft vilket innebär ökade kostnader för sjöfarten till och från Bottenviken.

– För att behålla vår konkurrenskraft och trygga exportintäkterna måste vi se till att möjliggöra för större fartyg att anlöpa Luleå hamn. EU har pekat ut Luleå hamn som en av Sveriges fem viktigaste hamnar med stor betydelse för tillväxt, jobb och ekonomi i Europa, säger Niklas Nordström, kommunalråd Luleå.

En utbyggnad av Luleå hamn är en förutsättning för industriernas expansionsmöjligheter, men det är också en viktig del i skapandet av framtidens hållbara transportlösningar.

– Genom att öka farledsdjupet i Luleå hamn kommer vi att kunna ta emot båtar som är tre gånger så stora som idag och fyra gånger så stora vintertid. Det skulle minska bränsleförbrukningen med ungefär 40 procent per ton fraktat gods, säger Henrik Vuorinen, vd Luleå hamn.

Medverkade under seminariet gjorde bland annat: Per Bondemark, produktionschef SSAB, Mikael Castanius, branschchef Sveriges hamnar, Niklas Nordström, kommunalråd Luleå, Henrik Vuorinen, vd Luleå hamn, Bo Krogvig, LKAB, Anna Sundell, EQT och landshövding Sven-Erik Österberg.

Kontaktperson:
Niklas Nordström, kommunalråd Luleå 070-497 36 62

Faktaruta:
Sverige har Europas längsta kust med 52 hamnar. Både Sverige och EU har pekat ut Luleå hamn som en strategisk prioriterad hamn.

90 procent av Europas järnmalm kommer från norra Sverige.

Ladda ned bilder (zip)