Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pontusbadets underhållsåtgärder skjuts upp

Fritidsförvaltningen hade tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen beslutat att tidigarelägga de planerade underhållsåtgärderna i Pontusbadet på grund av det osäkra läget med Hertsö badhus.

- Det blir inte de tänkta underhållsåtgärderna under hösten då vi inte fick in några anbud på att utföra arbetet, säger fritidschef Helén Wiklund Wårell.

En ny förfrågan kommer att gå ut under september månad och stängningsperioden för Pontusbadet flyttas till 1 januari-31 augusti, 2016.

Kontakt kommer att ske med de skolor, föreningar och aktörer som tidigare fått besked om att flytta till Hertsö badhus och Gammelstads badhus.

För ytterligare information

Helén Wiklund Wårell
Fritidschef
070-386 56 08