Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sänkt elskatt för den digitala basindustrin är en god affär för Sverige

Under måndagen i Almedalen bjöd Norrbotten in till ett samtal om att en sänkt elskatt för den digitala basnäringen är en god affär för Sverige. Medverkade gjorde bland annat Fredrik Olovsson gruppledare och ordförande Finansutskottet (s), Anna Felländer, chefsekonom Swedbank, Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat, Svenskt Näringsliv och Fredrik Lind, Senior Partner Boston Consulting Group.

Behovet av datalagring växer i världen. Norrbotten har unika möjligheter för datacenteretableringar med kallt klimat, grön el, ett stabilt elnät och en intellektuell it-infrastruktur. Konkurrensen från grannländerna Finland och Danmark hårdnar, där har man tagit beslutet att sänka elskatten för denna industri. Norge är inne på samma spår.

– Den moderna digitala basindustrin liknar på många sätt den traditionella industrin, inte minst i behovet av el. Om vi vill att denna näring ska utvecklas i Sverige måste skattelagstiftningen stötta det, säger Niklas Nordström, kommunalråd Luleå.
Att dessa datacenteretableringar hamnar i Sverige har en god effekt på den svenska ekonomin. Det visar en rapport som Boston Consulting Group har tagit fram över effekterna av Facebooks etablering i Luleå.

– Facebooks första datacenteretablering i Luleå innebar investeringar på 4 miljarder kronor i Sverige. De direkta och indirekta ekonomiska effekterna av denna etablering beräknas bli 9 miljarder kronor fram till år 2020. Det är effekten av ett datacenter, säger Fredrik Lind, vd Boston Consulting Group.

Om dessa datacenteretableringar hamnar i Norrbotten innebär det att de kommer att drivas på grön el från vattenkraft.

– På västkusten i USA förbrukar ett datacenter lika mycket koldioxid som 4500 bilar och i Norrbotten blir utsläppet detsamma som för 19 bilar, säger Anne Graf, kommunikationschef, The Node Pole.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över den svenska energiskattelagstiftningen. Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat, Svenskt Näringsliv sitter med i arbetsgruppen.

– I början av oktober presenteras elskatteutredningens förslag på hur framtidens elskatt ska se ut, säger Sunér Fleming.  

Medverkade gjorde bland annat:
Fredrik Olovsson, gruppledare och ordförande Finansutskottet (s)
Anna Felländer, chefsekonom Swedbank
Anne Graf, kommunikationschef The Node Pole
Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat Svenskt Näringsliv
Fredrik Lind, Senior Partner Boston Consulting Group
Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun
Sven-Erik Österberg, landshövding Norrbotten
Gunnar Eikeland, vd Sparbanken Nord

Fakta

  • Facebook valde 2011 att placera sitt första datacenter utanför USA i Luleå. Idag håller Facebook på att bygga sitt tredje datacenter i Luleå.
  • Just ny byggs 8 datacenter i The Node Pole-regionen
  • En persons Facebookanvändande under ett år kräver lika mycket energi som att koka en kopp kaffe. Räkneexemplet gäller för Facebooks datacenter i Luleå.

Ytterligare upplysningar

Niklas Nordström, 070-497 36 62

Ladda ned högupplösta bilder (zip, 8 MB)