Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Havsstrand av A&D arkitektkontor

Havsstrand av A&D arkitektkontor

Luleåkontoret A&D gestaltar Skutvikens nya pumpstation

Kan en pumpstation vara vacker? Ja, det visade kommunens inbjudna tävling om att gestalta den nya pumpstationen i Skutviken. Det vinnande bidraget heter Havsstrand och är en konstruktion i böljande stål, skapad av A&D arkitektkontor i Luleå.

I samband med färdigställandet av ett nytt huvudstråk för vatten och avlopp kommer nya pumpstationer att uppföras i Luleå. En av dessa är tänkt att anläggas i direkt anslutning till korsningen Bodenvägen-Svartövägen i anslutning till Skutviken. Placeringen innebär att byggnaden kommer att hamna i blickfånget längs med en av huvudinfarterna till centrala Luleå och därför är utformningen av byggnaden särskilt viktig. Därför bjöd kommunen in ett antal aktörer till tävlingen om att gestalta pumpstationen.

Juryns motivering till det vinnande bidraget:

”Vi har tagit del av sex olika förslag som alla på olika sätt har gestaltat platsen och tolkat Luleås identitet och utveckling i sina byggnader. Samtliga förslag har bedömts utifrån ett antal bedömningskriterier och det vinnande förslaget har utsetts med följande motivering:

En funktionsenlig byggnad med ett skulpturalt uttryck som speglar Luleå Vision 2050 på ett subtilt och poetiskt sätt. Fasadens vågspel är väl anpassad till platsens intensiva trafik där rörelsen förstärker byggnadens gestaltning. Belysningen skapar spänning genom kontrasten mellan ljus och mörker.

Havsstrand kommer på sikt att utgöra en tydlig entré till Luleå centrum då staden växer.”

En ny detaljplan kommer att tas fram för att göra möjligt att bygga pumpstationen. Under den processen kommer allmänheten att ha möjlighet att tycka till och lämna synpunkter.

Se hela tävlingsbidraget.

Kontaktperson: AnneLie Granljung, planchef Luleå kommun, telefon 0920-45 35 46, e-post annelie.granljung@lulea.se