Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det här gör Norrbotten i Almedalen 2015

Norrbotten kommer att delta under Almedalsveckan, Sveriges största politiska mötesplats, för att påverka sina intressen och lyfta Norrbottensfrågor. Bakom satsningen står: Luleå kommun, Sparbanken Nord, Länsstyrelsen Norrbotten, Bodens kommun, The Node Pole, LKAB och Luleå hamn. Totalt kommer 15 personer att åka från dessa aktörer.

Varför Almedalen
Almedalsveckan är en unik möjlighet att träffa politiker och beslutsfattare från hela landet. Norrbotten behöver ta plats på den nationella arenan och stå upp för sina intressen. Detta är en uppföljning av förra årets närvaro i Almedalen.
 
Vad kostar det
Arrangemanget kostar 760 000 kronor och har finansierats av Sparbanken Nord, Länsstyrelsen, Bodens kommun, Luleå Hamn, Luleå kommun, LKAB, Node Pole, Diös, Rikshem och Luleå Näringsliv.
 
Kontaktpersoner
Sven-Erik Österberg, landshövding Norrbotten, Tel: 010-2255482
Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun, Tel: 070-4973662
Jeanette Nilsson, tillväxtchef Bodens kommun, Tel: 070-2852133
Anne Graf, marknadschef The Node Pole, Tel: 070-5305580
Gunnar Eikeland, vd Sparbanken Nord, Tel: 070-3977009
Bo Krogvig, senior adviser Public Affairs Communication LKAB, Tel: 070-8673250
Henrik Vuorinen, vd Luleå Hamn, Tel: 070-3582160

Norrbottens aktiviteter

Så skapas förutsättningarna för nästa megadatacenter – sänk elskatten för den digitala basindustrin
Arrangör: Luleå kommun, Sparbanken Nord, Länsstyrelsen Norrbotten, Bodens kommun och The Node Pole.
Måndag 29 juni, klockan 8.30–10.00
Ett seminarium om varför sänkt elskatt för den digitala basindustrin är en god affär för hela det svenska samhället.
 
Vision Norrland 2070
Arrangör: Skanska
Tisdag 30 juni, klockan 14–15
Luleås kommunalråd Niklas Nordström och vd för Norrbottens handelskammare Inger Edlund Pedersen deltar i paneldebatt om hur tillväxt främjas i norra Sverige.
 
Stalltips för Sveriges tillväxt – Luleå hamn kan säkra exportintkterna
Arrangör: Luleå kommun, Sparbanken Nord, Länsstyrelsen Norrbotten, Luleå näringsliv, Luleå hamn och LKAB.
Onsdag 1 juli, klockan 15.30–17.00
Ett seminarium om att en investering i Luleå Hamn och Malmbanan säkrar Sveriges exportintäkter som är en viktig del av det svenska välståndet.
 
Hur ska en social bostadspolitik se ut?
Arrangör: Business Arena Almedalen i samarbete med Newsec
Torsdag 2 juli, klockan 14
Luleås kommunalråd Niklas Nordström deltar i paneldebatt om framtidens sociala bostadspolitik.
Plats: Restaurang Supper på Burmeister, Strandgatan 9 

Initiative on Climate Change
Arrangör: Global Utmaning, Stockholm Enivronment Institure, South Pole Group, Föreningen Norden, Kariros Future, WWF, Saab, Sida, Mistra Urban Futures, Fastighetsägarna och Harvard University.

Övrigt
Söndag 28 juni, klockan 12-18
Luleås kommunalråd Niklas Nordström gör en presentation av Luleås arbete för en hållbar energianvändning och fossilfri framtid.
 
Luleås kommunalråd Niklas Nordström kommer också att delta i möten gällande elskatten, bostadsbyggande och infrastruktur. 


Fokusområden 2015

Så skapas förutsättningarna för nästa megadatacenter – sänk elskatten för den digitala basindustrin
Den nya svenska digitala basindustrin genererar redan idag tusentals nya kvalificerade jobb i hela Sverige. Runt det digitala tech-ekosystemet och universiteten växer också infrastrukturen i form av serverhallar fram. Enbart Facebooks etablering i Luleå har redan skapat 900 jobb i klustret runt denna. Den ekonomiska effekten av etableringen av serverhallarna uppskattas till 3,5 miljarder kronor och summan väntas växa till nio miljarder kronor 2020. Konkurrensen från de nordiska grannländerna är dock hård, både Finland och Danmark har agerat kraftfullt genom att sänka elskatten för denna näring. Norge är inne på samma spår.
 
Målet med vår närvaro i Almedalen är att visa politiker och beslutsfattare att sänkt elskatt är en god affär för hela det svenska samhället. 

Stalltips för Sveriges tillväxt – Luleå hamn kan säkra exportintäkterna
200 miljarder kronor investeras i Norrbotten de kommande åren, vilket motsvarar 70 Friends Arena. I Norrbotten finns Sveriges mest expansiva exportföretag. För att mineralindustrin ska behålla sin konkurrenskraft måste volymerna av järnmalmsprodukter öka. Idag är malmtransporterna i norra Sverige på järnväg och till sjöss nära att nå sitt kapacitetstak. För att klara det ökade transportbehovetoch nya miljöreglerna (svaveldirektivet) måste malmhamnen i Luleå kunna ta emot större fartyg och Malmbanan mellan Luleå och Narvik få dubbelspår.
 
Målet är att visa politiker och beslutsfattare att det är viktigt att satsa på infrastrukturinvesteringar i norra Sverige för att säkra exportintäkten till Sverige även i framtiden.