Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

8 av 10 föräldrar litar på att tonåringen inte ska dricka på festen

Nästan 8 av 10 föräldrar i Norrbottens län uppger att de alltid litar på sin tonåring när hen lovar att inte dricka på festen. Att visa förtroende men samtidigt vara tydlig och restriktiv med alkohol minskar risken för att tonåringen ska utsätta sig för risker. 

På torsdag genomförs en aktion mot langning, där kommunala och lokala representanter finns utanför systembolaget i centrum. Deras budskap är att vuxna inte ska bjuda eller köpa ut alkohol till minderåriga. 

Föräldrar visar stort förtroende för sina tonåringar i alkoholfrågan. Totalt uppger 78 procent av de tillfrågade föräldrarna att de alltid litar på sina tonåringar när de säger att de inte ska dricka på festen. Samma undersökning visar att 8 procent av föräldrarna känner till att tonåringen har varit påverkad av alkohol någon gång. 

Skolavslutningen är ett av de tillfällen då många minderåriga dricker. Baksidan av festandet är den ökade risken för problem kopplade till alkoholkonsumtion under just tonåren. Ungdomar är ofta mer spontana i sitt agerande än vuxna och mer benägna att ta risker eftersom hjärnans förmåga till impulskontroll och konsekvenstänkande ofta inte är fullt utvecklad förrän i 25-årsåldern.

– Tonåringars naturliga impulsivitet och riskbenägenhet hjälper dem att utvecklas. Men i kombination med alkohol förstärks dessa beteenden och därför utsätter sig ungdomar oftare för risker. Föräldrar kan bidra till att minska riskerna genom att just visa förtroende för sin tonåring men samtidigt vara tydliga, konsekventa och restriktiva med alkohol, säger Madelaine Söderlind, Drog- och alkoholförebyggare vid Socialförvaltningen i Luleå. 

Några av de vanligaste problemen som tonåringar upplever kopplade till alkohol är konflikter och förstörda eller borttappade ägodelar. Enligt CAN har också var fjärde 17-åring som druckit alkohol haft oskyddat sex. Motsvarande siffra bland 15-åringar är 14 procent. 

Föräldratips inför skolavslutningen

  • Lyft frågan om alkohol före skolavslutningen. Prata om dina förväntningar men också vilka förväntningar som finns hos ditt barn och hens kompisar. 
  • Vilka signaler förmedlar du som förälder? Även en liten flaska i ett band runt halsen vid studenten är en symbol som uppmuntrar till att fira med alkohol.
  • Enas om gemensamma regler tillsammans med andra föräldrar.
  • Ta reda på vilka regler skolan har satt upp kring avslutningsfirandet. 

Aktionen mot langning är en samverkan mellan Luleå kommun, Polisen, ideella organisationer och Systembolaget inför skolavslutningen och utifrån det nationella konceptet Tänk om.  

Tid för aktionen: Torsdag den 11 juni  kl. 10-16

Plats: Systembolaget i centrala stan

Kontaktpersoner: 

Madelaine Söderlind, Drog och alkoholförebyggare, Socialförvaltningen Luleå kommun Tel: 0920-45 43 72, e-post: madelaine.soderlind@soc.lulea.se.

Maria Strömgren, Samhällsstrateg folkhälsa, Luleå kommun, Tel: 070-370 99 96, e-post: maria.stromgren@lulea.se