Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Naturum Bottenviken i Södra hamn

Luleå ska visa upp skärgården genom att skapa ett naturum på Södra hamnplan, planerar Luleå kommun. 

Ett naturum är ett centrum för besökare till ett visst naturområde, med utställning, aktiviteter och personal. Ansökan om att använda varumärket naturum Bottenviken har beviljats av Naturvårdsverket. Luleås naturum ska skildra skärgården.

- Det är roligt att Luleå kommun jobbar aktivt för att fler ska uppleva skärgården och dess natur. Naturum Bottenviken kommer att bli den självklara porten för att uppleva skärgården kring Luleå, säger Ingela Hiltula, enhetschef på Naturvårdsverket. 

- Luleå kommun har som mål att centrum och skärgården ska samspela och naturum Bottenviken knyter ihop centrum med skärgården via Södra hamn. Naturumet ska visa upp Luleås skärgård med natur och kultur, växter, djur och människor, säger Örjan Spansk, kommunekolog i Luleå kommun.

Luleå kommun ska innan anläggningen invigs ansöka om rätten att fortsätta använda varumärket naturum.

Kontaktperson
Bengt Jonsson, stadsbyggnadschef Luleå kommun
Tel 0920-45 50 06
e-post bengt.jonsson@lulea.se

Funktionskoncept för huset i Södra hamn av A&D arkitektkontor