Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bostadsbyggande, tågutredning, studentbusskort

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag en komplettering av översiktsplanen med syfte på att öka bostadsbyggandet. 

För att kunna revidera Lulebo AB:s ägardirektiv ska översiktsplanens strategiområde för bostadsförsörjning kompletteras. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget att lägga till sex principer i översiktsplanen. Det innebär bland annat att kommunkoncernen ska aktivt verka för att andra långsiktiga bostadsaktörer ska bidra till bostadsbyggande och stadens utveckling samt att Lulebo ska vara den dominerande ägaren och förvaltaren med en andel av 45-55 procent av det totala hyresbeståndet.

-Kompletteringen av översiktsplanen är ett steg på vägen till ökat bostadsbyggande. Syftet är att långsiktigt säkra försörjningen av bostäder och samhällsfastigheter för Luleås fortsatta tillväxt, förklarar Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande.

Luleå kommuns översiktsplan beskriver i sex programområden hur Luleå ska utvecklas fram till år 2020. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen den 27 maj 2013.

Arbetsutskottet ställde sig också bakom en rapport om bostads- och lokalförsörjning. Rapporten samlar resonemang och strategier för hur Luleå kommun ska kunna nå målet 10 000 nya invånare. De senaste tio åren (2004-2015) byggdes i snitt 229 lägenheter årligen. Förra året färdigställdes 591 bostäder.

Tågutredning för persontrafik mellan Luleå och Haparanda

Luleå kommun ska delta i tågutredningen för persontrafik mellan Luleå och Haparanda samt bidrar med 50 000 kr. Sverige och Finland har tagit fram en gemensam marknadsanalys som behöver kompletteras ytterligare. Idag trafikerar bara godståg Haparandabanan. Den upprustades 2012 och har god kapacitet för ökad trafik.

Fortsatta busskort till LTU-studenter

Studenter som folkbokskriver sig i kommunen under höstterminen 2015 och vårterminen 2016 erbjuds kostnadsfritt busskort. Det gäller 4 månader under första terminen. Kostnaden för busskorten på maximalt 1,3 miljoner kronor finansieras genom uppräkning av anslaget för skatteintäkter. Det är samma regel som ifjol.

Bland övriga ärenden:

  • Målbild ”Framtidens skola finns i Luleå” föreslås kommunfullmäktige att anta
  • 100 000 kr anslås till konferensen om frihandelsavtal mellan EU och USA
  • Projektansökan om finansering till TV-industriellt nätverk avslogs
  • Masterplan Datacenter beviljades

Kontaktperson:  

Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande, 070 641 55 52