Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Solkatten ska den nya förskolan i Centrum heta 

Den nya förskolan som ska byggas i centrum fått sitt namn. Det vinnande förslaget Solkatten är inlämnat av Lars-Göran Sjögren, Lueå. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli överlämnade idag presentkort och blommor som tack för hjälpen.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde idag har namnet och vinnaren presenterats och premierats.

Under en månad, från mitten av mars till 12 april utlystes en namntävling bland luleborna. Juryn har nu gått igenom de inkomna namnförslagen och utsett det vinnande namnförslaget. Solkatten blir namnet på den nya förskolan i centrum.

Juryns motivering: Solkatten är ett namn som stämmer väl in på förskolans pedagogiska verksamhetsidé, som bygger på att barn föds kompetenta, intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska omvärlden. Namnet Solkatten stämmer väl in på förskolans kreativa och spännande miljö som talar till alla sinnen, en plats där barn får leka, forska, experimentera, skapa och där det estetiska uttryckssättet fördjupar lärandet. Det har också en anknytning till platsen, Solbacken.

Den nya förskolan, som ska stå klar inom en snar framtid, kommer att ta emot cirka 100 barn. Förskolan blir granne med Sundsgården på Östermalm och en del av centrala Luleå.

Kontaktperson
Förskolechef Anna Edberg, 0920 – 45 56 19