Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Framtidsavtal mellan elever och barn- och utbildningsnämndens politiker

Skolprojektet Futurize handlar om att ge dagens unga norrbottningar makt och medel att forma sin egen framtid, i just Norrbotten. En viktig del i projektet utgörs av de framtidsavtal som tecknas mellan ungdomar och beslutsfattare på lokal nivå.

Högstadieelever från Bergskolan och Björkskataskolan har idag presenterat sina arbeten med Futurize för Barn- och utbildningsnämnden.

Syftet med arbetet både på Bergsskolan och Björkskataskolan är att minska matsvinnet och att spara energi. Skolorna har utmanat varandra och tävlar om vem som lyckas bäst. 

En viktig del i projektet utgörs av de framtidsavtal som tecknas mellan ungdomar och beslutsfattare på lokal nivå. I avtalen förbinder sig politiken och eleverna att fullfölja en del av de förslag till utvecklingsprojekt som ungdomarna arbetar fram.

Skolornas åtaganden: Öka förståelsen för viktiga miljöfrågor, minska matsvinnet, släcka lysen samt stänga fönster och ytterdörrar, källsortera soporna och kontinuerlig uppföljning.

Barn- och utbildningsnämndens åtaganden: Bekosta sopkärl, öka andelen ekologisk mat, bekosta framarbetad matvåg, 50 % av besparing åter till elevrådet och kontinuerlig uppföljning.

Projektet Futurize har som mål att skapa och sprida goda exempel på hur man kan arbeta med energi och klimatfrågor i skolor och samtidigt påverka strukturer, i syfte att ge detta arbete hög prioritet. Dessutom ingår fortbildningar för lärare och utveckling av material speciellt anpassade tillförhållandena i Norra Sverige.

Projektet ”Futurize – energi för framtiden” är ett samarbete mellan Teknikens Hus, Kommunförbundet Norrbotten och Nenet. Projektet genomförs med medel från Energimyndigheten.

Kontaktperson
Magnus Åkerlund, verksamhetscontroller
Barn- och utbildningsförvaltningen
0920 – 45 41 38, 070 – 366 68 58