Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressinbjudan: Vi presenterar vinnaren i tävlingen om nya bostäder på Malmudden

Obs, vi träffas i Stadshuset.

Luleå kommun har haft en markanvisningstävling om att skapa nya bostäder på Malmudden; ett kvarter som ska bli Luleås nya arkitektoniska pärla. En jury bestående av sakkunniga inom arkitektur från kommunen, Luleå tekniska universitet och företrädare för vårt lokala näringsliv har gemensamt gjort en bedömning av de sex inkomna bidragen och utsett en vinnare.

Vinnaren presenteras på en pressträff i Sessionssalen i stadshuset klockan 13.30 torsdag den 21 maj.

Så här lyder juryns motivering:

Juryns motivering för det vinnande förslaget

”I detta tävlingsbidrag får Luleå sin eftersökta arkitektoniska pärla.”

Byggnadernas gruppering och varierade former ger det unika tillskott till Luleås stadsbild och en attraktiv boendemiljö som är kommunens mål.

Byggnadernas utformning med nyskapande taklutningar och omväxlande fönstersättning skapar tillsammans en positiv variation och ett nytt uttryck i Luleå.

Lägenhetslösningarna skapar en rumslig flexibilitet och möjliggör för många användningssätt.

Den öppna och sammanhållna gården med det centralt placerade växthuset och odlingslotterna ger, i kombination med god solinstrålning, möjlighet till en naturlig mötesplats för alla åldrar. Gården samspelar väl med omgivande allmänna parkmarken.

Förslag på elbilspool är ett kreativt sätt att kunna minska parkeringsbehovet.

Malmuddsvägens förlängning genom området och vidare ut i en brygga ger fin utblick mot vattnet vid angöring till området

Tävlingsbidraget representerar den bästa helhetslösningen och är det nytillskott till såväl Malmudden som Luleå som eftersökts.

Den känsla som förslaget lämnar efter sig kan sammanfattas med uttrycket: ”Här vill man bo” och det här ”vill man visa upp för stadens besökare”.

/Jurygruppen

På området som ska bebyggas finns idag ett gruppboende som kommer att flytta i och med planerna på det nya kvarteret. Gruppboendet kommer att hållas ihop och ska flytta till ett annat område som just nu är under utredning.

Plats: Sessionssalen, stadshuset
Tid: torsdag 21 maj kl. 13.30

Kontaktpersoner:
Niklas Nordström, kommunalråd Luleå, 0920-45 40 41, e-post niklas.nordstrom@lulea.se
Malin Lagervall, planeringschef Luleå kommun, 0920-45 35 39, e-post malin.lagervall@lulea.se