Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun lanserar ny tjänst

Nu blir det lättare för kommunmedborgarna att granska Luleå kommuns verksamhet när kommunen lanserar en ny tjänst på sin webbplats.

Sedan tidigare har Luleå kommun tjänsten skattekollen på sin webbplats där man kan se fördelningen av hur kommunen satsar medborgarnas skattepengarna. För att ytterligare förbättra medborgarnas möjlighet att se vilken kvalitet som kommunen levererar, lanserar Luleå kommun en ny jämförelsetjänst. I den kan man jämföra delar av kommunens service med varandra.

Till en början kommer man att kunna jämföra kommunens olika grundskolor och vård- och omsorgsboenden mot varandra för att se hur väl de lyckas med sina uppdrag. Tjänsten kommer att byggas ut med fler områden där man som medborgare kan följa kvalitén i den kommunala verksamheten.

- Öppenhet är ett av våra viktigaste ledord. Därför är det självklart för oss att öppna upp vår verksamhet med hjälp av ny teknik så att Luleåborna själva kan gå in via webben och granska oss och den service som vi erbjuder. Vi har redan idag bland landets mest nöjda medborgare. För att behålla den positionen tror vi på fortsatt öppenhet kring vår verksamhet, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd.

Tjänsten heter ”Jämför service” och återfinns på kommunens webbplats lulea.se. Exempelvis kan man se hur många elever per lärare skolor har, hur många som klarar sina resultat och hur eleverna upplever tryggheten. När det gäller social omsorg kan man bland annat jämföra storleken på lägenheter mellan olika boenden. Man hittar även meritvärden, om personalen på boendet kan finska eller hur bra maten är på vård- och omsorgsboendet. 

Mer information finns på www.lulea.se/jamforlänk till annan webbplats

För ytterligare information, kontakta Yvonne Stålnacke, kommunalråd, 0706415556 eller Mats Karlsson, kvalitetsutvecklare, mobil 0702374525