Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Miljonsatsning på romsk inkludering

Idag startade konferensen romsk inkludering – rätten till innanförskap som lockade över 200 deltagare från hela Sverige till Luleå. Arrangörer är Norrbottens läns landsting och Luleå kommun tillsammans med föreningen Romanikvinnans rätt i samhället.

Arbete med romsk inkludering fortsätter, regeringen har avsatt 58 miljoner kronor fram till 2019. Det var ett av budskapen från konferensens första dag.

Diskriminering mot romer och antiziganism är utbredd i Sverige såsom i resten av Europa.

-Antiziganism är rasism, ingenting annat. Och den ska inte ha någon plats i vårt land, sade Alice Bah Kuhnke, (MP), kultur- och demokratiminister.

Hon klargjorde att regeringens ambition är att göra det svenska minoritetsarbetet ännu bättre. Alice Bah Kuhnke är känd för sitt engagemang för rättvisa, solidaritet och acceptans.

-Mycket bra har redan gjorts. Vi ska ta arbetet med minoritetsfrågor några steg framåt. Tillsammans med romerna kommer vi att utvärdera det och se hur vi kan gå vidare. Vi politiker ska ge ifrån oss makten. Det är en central fråga för att skapa förändring.

Skrämmande exempel från en mörk historia

Även Erik Ullenhag, förre regeringens integrationsminister, gästade konferensen. Han talade om orättvisor och förtryck mot romer genom tiderna. Han nämnde som exempel att romer hade inreseförbud i Sverige många år efter förintelsen. Och att registreringen av romer har skett i Sverige så sent som på 1990-talet.

-Vi måste lära oss av historien. Det finns fortfarande människor i Sverige som inte talar om att de är romer för att undvika diskriminering. Det här är på riktigt, det händer varje dag, sade Erik Ullenhag.

Hans budskap var att det finns en stor politisk enighet och vilja, att förändra och driva minoritetsfrågorna framåt. Som ett konkret förslag nämnde Ullenhag behovet av ett nationellt kunskapscentrum.

Delaktighet på riktigt

Konferensen är ett forum för diskussioner och debatt om rätten till innanförskap.  I ett panelsamtal reflekterade romer om det fortsatta arbetet. Bland annat om brobyggarna som en länk mellan den egna gruppen och samhället.  

-De förtjänar verkligen en medalj, sade Diana Nyman, ordförande Romska rådet i Göteborg och ledamot i Kommissionen mot antiziganism.  

-Men systemet med brobyggare bara vidmakthåller den bestående maktfördelningen. Vi måste tillsammans skapa delaktighet på riktigt.

Hur skapar vi delaktighet? En av slutsatserna från konferensens första dag är att romsk inkludering måste ingå i ordinarie verksamhet för att lyckas. Imorgon berättar bland annat Skolverket och Arbetsförmedlingen om hur de arbetar med dessa frågor. 

Kontaktpersoner:

Tanja Hagert, romsk brobyggare, 0920- 45 43 16

Katarina Parfa Koskinen, projektledare Luleå kommun, 0920- 45 56 57

Mikael Törmä, strateg nationella minoriteter Norrbotten läns landsting, 0920- 28 43 63