Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun informerar om assistansyrket

Att arbeta som personlig assistent innebär att hjälpa en person med funktionshinder i vardagen.

Assistenten är ett personligt stöd som ger den funktionshindrade bättre möjligheter till ett självständigt liv.

I dag, fredag den 17 april, informerar Luleå kommuns medarbetare vid personlig assistans om yrkets fördelar och möjligheter i Strand galleria kl. 11-13.

Kontakt

Jenny Hedström, enhetschef personlig assistans, 0920-45 61 26.
Mathias Nilsson, enhetschef personlig assistans, 0920-45 46 23.