Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Byggstart på Köpmantorget

Idag har stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott gett startbesked/igångsättningstillstånd till byggarbeten på Köpmantorget. Igångsättningstillståndet innebär nu att va-arbeten kan påbörjas under april-maj och kommer att göras på Köpmangatan, Timmermansgatan och vidare upp mot Storgatan. I slutet på maj fortsätter upphandlad entreprenad med markarbeten och modifieringen av torget som sedan pågår under hela sommaren.

I höstas påbörjades projekteringen inför byggandet av det nya Köpmantorget som ligger mitt i centrala Luleå. Köpmantorget ska få en rejäl uppfräschning med nya va-ledningar, ny markyta, sittplatser och parkyta.

Igångsättningstillståndet innebär nu att va-arbeten kan påbörjas under april-maj och kommer att göras på Köpmangatan, Timmermansgatan och vidare upp mot Storgatan. I slutet på maj fortsätter upphandlad entreprenad med markarbeten och modifieringen av torget som sedan pågår under hela sommaren.

Visionen är att torget ska få en flexibel och ny identitet och bli en levande och attraktiv mötesplats. Luleå kommun har samarbetat med olika aktörer för att utveckla det nya Köpmantorget. Huvudsakligen är det fastighetsägarna runt torget, Luleå näringsliv AB och Visit Luleå som representerar Luleås handel och attraktionskraft som varit med och påverkat projektets riktning. 

Projektet beräknas kosta ca åtta miljoner kronor. Det nya torget ska invigas under hösten 2015.

Kontaktpersoner:

Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande

0920-45 37 24 , 072-725 10 24

Jeanette Lestander, projektledare stadsbyggnadsförvaltningen 0920- 45 40 09 jeanette.lestander@lulea.se