Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

1,4 miljoner från Kulturrådet till eleverna i Luleås skolor

Luleå kommun får en välkommen resursförstärkning när Kulturrådet inom ramen för statsbidrag till kulturell verksamhet fördelat sammanlagt 4 844 000 kronor till Norrbotten.

Syftet med de statliga bidraget är att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

– Det här är en glädjande nyhet och en välkommen extra resurs till den ordinarie verksamheten, säger Joakim Hellgren, lektor vid Kulturskolan i Luleå. 6 000 barn i Luleås skolor kommer att få utökade möjligheter till kulturell verksamhet och estetiska uttryck.

Projekten inom Skapande skola innehåller bland annat musik, drama, forumteater, filmskapande, skapande dans, afrikans dans och digital storytelling. Projekten berör även så skilda frågor som mångfald, värdegrund, psykisk ohälsa och ökad förståelse för det lokala kulturarvet och minoriteters kulturella uttryck.

– Projektet Skapande skola och dess innehåll bidrar till ökad måluppfyllelse och barns möjlighet att utveckla olika uttryckssätt och förmågor, förklarar Joakim Hellgren. Det är en process som stimulerar till eget gestaltande och leder barnen till nya frågeställningar, vilket är en god grund för det livslånga lärandet.

Kontaktperson
Lektor Joakim Hellgren, Luleå Kulturskola
070-628 26 06