Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stort antal projekt, Hertsö badhus, samiskt förvaltningsområde

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 20 projektansökningar idag. Luleå hamns infrastruktursatsning Malmporten är största projektet som kommunen medfinansierar med 7,5 miljoner kronor.

Stort antal projektansökningar

Många intressanta och bra projekt har sökt medfinansiering från Luleå kommun. På dagens sammanträde behandlades 20 projektansökningar. Då projektbudgeten är begränsad har endast de mest prioriterade projekten beviljats finansiering, exempelvis:

  • 900 000 kronor under 2015-2018 till Go Business Tjänsteinkubator som ska stötta nystartade tjänsteföretag.
  • 917 000 kronor under 2016-2018 till ESIS III som handlar om industriell utveckling och spjutspetsforskning inom elektronikbranschen.
  • 365 776 kronor under 2015-2018 till projektet Norrbotniabanan.

Totalt godkändes tolv projektansökningar och åtta avslogs.

Luleå kommun föreslås även medfinansiera Luleå hamns infrastrukturprojekt Malmporten med 7,5 miljoner kronor (50 procent av projektkostnaden) och att investeringsbudgeten utökas med motsvarande belopp. Projektet genomförs under 2016-2017.

Upphandlingsform för Hertsö badhus

Kommunstyrelsens arbetsutskott stödjer fritidsnämndens förslag att en så kallad OPS-upphandling ska användas för det nya badhuset på Hertsön. OPS står för ”offentlig privat samverkan” och innebär att en privat aktör bygger, äger och sköter driften av badhuset med kommunen som kontrakterad kund.

Luleå vill bli förvaltningsområde för samiska

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige bifaller Sametingets förslag och ansöker om att bli förvaltningsområde för de samiska språken från 2017. Idag hörs och talas inte samiskan i offentliga sammanhang i Luleå kommun. Det behövs åtgärder för att ge samerna och framförallt de samiska barnen rätt till sitt eget språk och kultur.

Luleå kommun är idag förvaltningsområde för finska och från 2016 även för meänkieli.

Bland övriga ärenden:

  • Marknadsföringen av Luleås satsning på internationellt samarbete, där avtalet med Austin är ett exempel, har resulterat i att Luleå syns både nationellt och internationellt. Det bidrar till att vi kan attrahera fler samarbetspartners. Tillväxtkontoret beviljas därför 600 000 kronor till internationell marknadsföring.
  • 20 000 kronor till Svartöstadagens 30-årsjubileum, 28 000 kronor till Stövar-SM 2015 samt 50 000 kronor till Luleås Sportklubbs 100-års jubileum.

Kontaktperson: Yvonne Stålnacke, ordförande kommunstyrelsen, 070-641 55 56