Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vitåskolan blir kvar ett år till

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fattade idag inget beslut om Vitåskolans verksamhet. Ärendet kommer att behandlas i den totala översyn som ska göras av Luleå kommuns skolstruktur och Vitåskolan får därmed fortsätta sin verksamhet läsåret 2015/2016.

Vid Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott idag fattades inget beslut om Vitåskolans verksamhet, ärendet lyftes bort från dagordningen. I stället kommer ärendet att behandlas i den totala översyn som ska göras av Luleå kommuns skolstruktur. Det innebär att Vitåskolan fortsätter sin verksamhet läsåret 2015/2016.

– Vi har lyssnat och tagit till oss av de många synpunkter som framförts om att Vitåskolan bör ingå i en helhetsutredning. Därför kommer vi att avvakta med beslut om Vitåskolans skolverksamhet, och tar det i samband med översynen av hela grundskolans struktur i Luleå kommun, säger Carina Sammeli, ordförande i Barn och utbildningsnämnden. 

Målbild – Skolan i Luleå en nationell förebild

Arbetsutskottet beslutade om en målbild för Luleå kommuns skolor, som är det första steget i arbetet med att ta fram en ny skolstruktur för grundskolan.

Skolan i Luleå en nationell förebildöppnas i nytt fönster

En hög andel av lärarna i Luleå kommun kommer under den närmaste tioårsperioden att gå i pension. 

– Vi tror att vår kompetensförsörjning och möjligheterna att rekrytera lärare underlättas om vi har skolenheter med fler elever där vi också kan erbjuda lärare heltidstjänster på samma skola, förklarar Carina Sammeli, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

För mer information

Carina Sammeli, Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Luleå kommun, 070 – 619 33 38, carina.sammeli@skol.lulea.se
Tillgänglig på telefon idag mellan kl 12.00 - 13.00 samt efter kl 15.00