Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avarus AB föreslås som köpare till Seminariet

Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning har avslutat bedömningen av anbuden som lämnats in på Seminariet. Tjänstemännen föreslår att fastigheten ska säljas till Avarus AB. 

Företaget avser att bygga om och renovera Seminariet i enlighet med den gällande detaljplanen, vilket innebär att två hus ska byggas om och anpassas till bostadsändamål och ett hus ska renoveras och anpassas till kontorslokaler. 

Tjänstemannaförslaget ska nu upp för politisk behandling. Ambitionen är att ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen 11 maj och av kommunfullmäktige 25 maj. 

Kontaktperson

Malin Lagervall, planeringschef i Luleå kommun
malin.lagervall@lulea.se
0920-45 35 39