Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kreativ mötesplats, naturum, ledsagning till pensionärer

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag satsningar på Bergströmska gården, ett naturum i Södra hamn och två projekt som riktar sig mot företag.

Mötesplats för kreativa på Bergströmska gården

Centralt belägna Bergströmska gården ska bli en mötesplats för den kreativa näringen. Inom det treåriga projektet Creative Nodes - Fusion ska Bergströmska gården bli en nod för nätverk, produkt- och affärsutveckling samt internationalisering. Luleå Näringsliv är projektägare. Luleå kommun medfinansierar projektet med 1,2 miljoner kronor på tre år. Hela projektet uppgår till 12 miljoner kronor.

Ett naturum i Södra hamn

Luleå kommun ska ansöka om rätten att nyttja naturums namn och logotyp till den planerade byggnaden på Södra hamnplan. Naturum är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger rätten till. Byggnaden i Södra hamn ska skapa en stark koppling till Bottenvikens skärgård. Ett naturum med fokus på skärgården skulle bli en statusmarkering såväl för platsen Södra hamn som för skärgårdsstaden Luleå. I dagsläget finns två naturum i Norrbotten: Laponia i Stora Sjöfallet och i Abisko. Stadsbyggnadsnämnden ska upprätta ansökan till Naturvårdsverket.

Ledsagning istället för städning

Arbetsmarknadsförvaltningen informerade arbetsutskottet om planer på en förändrad inriktning för Pensionärsservice/Råneservice. Verksamheten, som idag går ut på att hjälpa pensionärer med viss städning, ska istället rikta sig på ledsagning för de äldre. Orsaken är det ökade behovet av följeslagare vid promenader, besök etc. Ledsagning passar de som arbetstränar hos Pensionärsservice/Råneservice bättre än nuvarande verksamhet.  Förändringen är ingen besparing utan bedöms kunna växa på sikt. Fixartjänsterna fortsätter som vanligt.

Projekt ska skapa tillväxt

Luleå kommun ska medfinansiera två projekt hos industriellt utvecklingscentrum IUC Norrbotten.

  • 485 000 kr till projektet Tillväxt IT (under 2015-2017) som syftar till att stärka konkurrenskraften hos Norrbottens och Västerbottens små och medelstora IT-företag.  
  • 700 000 kr till projektet Pegin XL (under 2015-2018) som ska erbjuda företagen behovsstyrda utvecklingsinsatser för att klara tillväxt och internationalisering.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, ordförande kommunstyrelsen, 070- 641 55 56