Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå i globalt nätverk

Luleå blir medlem i det globala nätverket Citistart, som är en exklusiv grupp av ”science cities" i världen. Detta som en del av samarbetet med Austin, som har bjudit in Luleå till nätverkets möte i Austin på lördag (14 mars).

Från Luleå deltar Matz Engman, vd Luleå Näringsliv och Peter Larsson, Luleå Science Park.

Citistart är ett samarbete mellan elva innovativa städer i världen som har ett utvecklat samarbete mellan näringsliv, universitet och samhälle. Förutom Luleå och Austin ingår Monterrey (Mexico), Sau Paulo (Brasilien), Angers (Frankrike), Malaga (Spanien), Hackney (Storbritannien), Oslo (Norge), Århus (Danmark), Tachung (Taiwan) samt Singapore.

Nätverket ska stärka de elva städernas positioner i världen inom vetenskap och kreativa näringar. Städernas utvecklingsorgan ska samarbeta inom en rad områden för att skapa jobb och tillväxt. Ett av målen är att öka handeln med varor och tjänster mellan städerna, men också utbytet inom kultur och akademi.

Kontaktpersoner
Matz Engman, vd Luleå Näringsliv, 070-277 50 50
Peter Larsson, verksamhetschef Luleå Science Park, 070-233 85 73