Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hemängsskolans storyline om romer presenteras vid internationell konferens i Glasgow

Den första storyline som gjorts om romer kommer att presenteras i mars på en Internationell Storylinekonferens i Skottland. Årskurs 6 på Hemängsskolan i Sunderbyn har arbetat med storyline om romer i Sverige. Eleverna har skapat en berättelse, som består av olika karaktärer och händelser, där romernas situation som minoritet lyfts fram.

Den 24 mars åker tre lärare, Lena Sandberg, Karin Westerberg och Maud Algestam, från Hemängsskolan till Glasgow, för att presentera klassens storyline om romer. Temat för konferensen är One World Sharing many stories.

– På Hemängsskolan har vi under många år arbetat med storyline i undervisningen, berättar Lena Sandberg, en av skolans fyra lärare som har utbildning i storyline. Storyline är ett arbetssätt och ett förhållningssätt till inlärning, som främjar ämnesintegreringen. Nu när vi jobbat med vår storyline om romer har vi haft med många av skolämnena; historia, svenska, bild, musik, samhällskunskap, geografi och förstås engelska. Texterna är skrivna på engelska eftersom de ska presenteras i Glasgow och det gemensamma konferensspråket är engelska.

– Det har varit fantastiskt att se elevernas engagemang, säger Karin Westerberg. Under arbetets gång har vi tillsammans funderat och diskuterat kring de fördomar som fortfarande finns när det gäller minoriteter och andra kulturer. Genom att använda oss av värdegrunden har eleverna fått förståelse för att vi är olika, men ändå lika. Att mångfald berikar.

Storyline utnyttjar berättelsens form för att skapa sammanhang och engagemang. Alla berättelser utspelar sig på en plats under en speciell tid och innehåller karaktärer. För att skapa spänning i en berättelse planerar man in händelser i vilka karaktärerna involveras.

– Våra elever har valt karaktärer, valt deras namn och skapat hela familjer. Eleverna får möjlighet att först konstruera sina egna förklaringar innan man kontrollerar hur det förhåller sig i verkligheten, förklarar Karin Westerberg. Elevernas redovisning sker i ett sammanhang där alla lyssnar och där läraren ställer intresserade frågor. Det är eleverna som är experter på sina karaktärer, läraren är alltså inte den enda experten i klassrummet.

– Tanja Hagert, som är finsk rom från Luleå och ordförande för Romanikvinnans rätt i samhället har hjälpt oss med att läsa texter och att utveckla vår storyline, berättar Lena Sandberg. Regina Lindberg och Kyösti Lindberg, ”romska brobyggare”, har varit och besökt våra elever. De blev mycket imponerade över elevernas kunskaper och hur väl de satt sig in i romernas kultur. – ”Ni vet ju och kan ju redan allt om oss”.

Eleverna har också haft besök av kommunalrådet Yvonne Stålnacke. Det samtalet kom bland annat att handla om situationen för de rumänska romer som nu finns i Luleå och försöker försörja sig genom att tigga utanför stadens affärer.

Kontaktpersoner

Lena Sandberg, 073-800 23 01, lärare Hemängsskolan
Karin Westerberg, 070-213 52 96, lärare Hemängsskolan
Maud Algestam, 070-698 09 67, lärare Hemängsskolan

Information om 6th International Storyline Conference 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster