Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu rivs det gamla Hamnmagasinet på Södra Hamnplan

Nu rivs det gamla hamnmagasinet i södra hamn.

Nu börjar rivningen av den sista byggnaden på Södra Hamnplan och därmed öppnar sig en helt ny värld av möjligheter för området.
Åtminstone tillfälligt.
Arbetet med vad som skall hända permanent på platsen pågår men i väntan på det finns andra möjligheter med kreativa lösningar

På området finns redan nu plats för rekreation och umgänge genom de vindskydd, grillplatser och bänkar som står på planen under vintersäsongen. Och inför sommaren finns idéer för ett samverkansprojekt med det lokala näringslivet som syftar till att skapa nya mötesplatser i området. Projektet syftar till att ge Södra hamnplanen mer liv och rörelse och stärka servicen till de som besöker Luleå och vår fantastiska skärgård och att befästa Luleå som kuststad.

Men innan det projektet kan påbörjas pågår en några veckor lång rivningsprocess där vi inleder med att interiören plockas ut och sedan ska radiatorer och el kopplas ur och bort. Och sedan, när lokalerna är tomma, tar grävmaskinerna de sista tagen på själva byggnaden. – Vi startar med rensningen av magasinet nu och har fram till maj på oss att slutföra rivningen, säger projektledaren Leif Widmark på stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå.

För mer information kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen – Luleå kommun

Leif Widmark om rivningen av magasinet.  
leif.widmark@lulea.se 070 329 36 02

Michael Öhman om aktiviteter på området efter rivningen. michael.ohman@lulea.se 070 629 39 63

Eva Sundgren om du har övriga frågor om projektet
eva.sundgren@lulea.se
070 338 96 95