Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå deltar på europeisk fastighetsmässa

Luleå kommun och Luleå Näringsliv skickar en representant vardera till fastighetsmässan Mipim i franska Cannes för att marknadsföra Luleå. Deltagandet sker i samarbete med Uleåborg och Tromsö.

Den 10-13 mars arrangeras en av världens största investerings- och fastighetsmässor i Cannes. Från Luleå deltar Bengt Jonsson, chef för stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun, och Nicklas Larsson, etableringschef på Luleå Näringsliv AB.

Målet är att sälja in Luleå som en attraktiv plats för byggande och investeringar.

– Vi vill visa att vi är en tillväxtregion. Att delta på utvalda mässor är en del i det långsiktiga arbete som vi har drivit de senaste åren för att locka hit fler investerare, fastighets- och byggföretag. I februari var vi på fastighetsmässan Business Arena i Umeå och i höstas deltog vi på samma mässa i Stockholm. På Mipim har vi inbokade affärsmöten med både tidigare och nya kontakter, säger Bengt Jonsson.

Luleårepresentanterna kommer även att delta i en gemensam monter tillsammans med Uleåborg i norra Finland och Tromsö i Nordnorge.

– Vi fick en inbjudan att delta från Uleåborg, som vi har ett långvarigt samarbete med. Tillsammans ska vi lyfta fram de investeringsmöjligheter som finns i norra Skandinavien, säger Nicklas Larsson.

I år räknar Mipim med cirka 21 000 deltagare, varav 4500 investerare, från framförallt Europa.

Kontaktpersoner

Bengt Jonsson, chef stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun, 072-732 26 95

Nicklas Larsson, etableringschef Luleå Näringsliv AB, 070-623 12 00