Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Prisutdelning för Årets trygghets- och folkhälsoinsats

På måndagens fullmäktigesammanträde belönar Luleå kommun de tre stipendiaterna som tilldelas Årets trygghets- och folkhälsoinsats.

Stipendiet har tre kategorier: Årets folkhälsoinsats, Årets trygghetsinsats och Årets tryggaste klass. Nomineringar har kommit in från allmänheten om skolklasser, individer och nätverk som är verksamma i Luleå. En arbetsgrupp har valt ut de tre som anses uppfylla stipendiets kriterier på bästa sätt. 

Varje pristagare får en motivering och tilldelas en prissumma på 5 000 kr. 

Tid: 13.15
Plats: Sessionssalen, stadshuset