Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medarbetare vid socialförvaltningen avstängd

En medarbetare på en av Luleå kommuns gruppbostäder är avstängd från sitt arbete.

Medarbetaren har vid flertalet tillfällen brustit i sitt bemötande med brukaren. Socialförvaltningen har vidtagit följande åtgärder: en avvikelseanmälan är gjord och en utredning är påbörjad kring händelserna. Nästa steg blir att besluta om en Lex Sarah-anmälan ska göras.

– Vi ser väldigt allvarligt på att vi har personal som brister i sitt bemötande mot våra brukare och vi kommer att vidta åtgärder, säger Monica Holmström, områdeschef för gruppbostäder i Luleå kommun.

Kontakt

Monica Holmström, områdeschef, 072-560 74 10, monica.holmstrom@soc.lulea.se