Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Allvarlig händelse i hemtjänsten

Det har uppdagats att en större summa pengar saknas hos en brukare inom hemtjänsten. Händelsen är polisanmäld och en utredning om brister i vården kommer att genomföras.

En medarbetare som medgivit delaktighet i händelsen är skild från arbetet under utredningens gång. Luleå kommun överväger arbetsrättsliga åtgärder.  

– Det är oerhört tråkigt att detta inträffat och förutom polisanmälan och lex Sarah måste vi se över våra egna rutiner, säger Johan Runelöf, områdeschef inom hemtjänsten i Luleå kommun.

Kontakt

Johan Runelöf, områdeschef, 0920-45 49 83, johan.runelof@soc.lulea.se