Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå taxi tar över färdtjänsten i Luleå kommun

Luleå taxi ansvarar för Luleå kommuns färdtjänsttransporter från den 1 mars till den 31 december 2015.

På grund av den korta avtalstiden ökar kostnaderna för färdtjänsten med tre miljoner. Färdtjänsttaxorna förändras inte.

– Våra resenärer kan förvänta sig en transportör som införlivar de krav på kvalitet som kommunen ställer på leverantören av färdtjänst i Luleå kommun, säger Pia Berglund, chef för färdtjänsten i Luleå kommun.

En offentlig upphandling ska göras under året för att säkra den långsiktiga transportlösningen för kommunens färdtjänstkunder.

Kontakt

Pia Berglund, chef färdtjänst Luleå kommun, 0920-45 41 82, pia.berglund@soc.lulea.se