Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arcushallen öppnar åter

Arcushallen öppnar kl 17.00 i dag, torsdag.

Snöröjningen har gått planenligt och lokalerna är nu säkra. Den manuella snöröjningen kommer dock att fortsätta flera dagar till, meddelar Mikael Wänstedt, chef för fastighetsavdelningen.