Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arcushallen stängs tillfälligt

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit beslut om att tillfälligt stänga Arcushallen. Detta på grund av problem med ojämn fördelning av snömängden på taket.

Den ojämna fördelningen, där snön på vissa delar av taket har glidit av, gör att den planerade snöskottningen är mycket riskabel ur arbetsmiljösynpunkt. Den ojämna belastningen äventyrar framförallt den bärande plåtens lastupptagningsförmåga. I förebyggande syfte och som en försiktighetsåtgärd stängs därför Arcushallen tills vidare.

– Inför måndagens planerade snöröjning av Arcushallens tak utfördes under fredagen en förberedande inspektion, säger Mikael Wänstedt, chef för fastighetsavdelningen. Då fanns ingen anledning till oro.

– Med det väderomslag som var under helgen med regn och hård vind har läget förändrats. På måndagen när snöröjningen skulle påbörjas konstaterades att delar av snön på taket rasat ned.  

– Inför det stundande blidvädret kan läget förändras med ytterligare snöras från taket och därför stänger vi Arcushallen som en försiktighetsåtgärd.