Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

1 200 unga i Luleå har tyckt till om sin livssituation

Unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet har fått svara på flera hundra frågor om sin livssituation i Luleå. Frågor berör områdena: skola, fritid, hälsa, trygghet, arbete, framtid, inflytande och politik.

Dag: Måndag den 9:e februari

Klockan: 13.00

Plats: Kulturens Hus (lokalen visas på bildskärmen vid receptionen)

Undersökningen som gjorts heter LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och sker i samverkan med MUCF (myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor).

Luleå är en av 24 kommuner som genomfört undersökningen 2014 och nu släpps resultaten.

Luleå kommun anser att det är viktigt att veta vad våra unga invånare tycker. Materialet kommer att användas vid samtal, diskussioner och beslut som rör unga.

Kontakt:

Fritidschef
Helén Wiklund Wårell
0920 - 45 56 08

Kulturchef
Åke Broström
0920 - 45 35 63