Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Projekt för ökad jämställdhet

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill anslå 200 000 kronor till projektet Genovate som syftar till att öka teknikintresset hos kvinnor. Genovate är ett europeiskt projekt där sju universitet, däribland Luleå tekniska universitet, medverkar och har en total budget på fem miljoner kronor.

Projektet verkar för ökad jämställdhet genom att attrahera kvinnor till teknik- och IT-utbildningar. Det ska också bidra till att bestående företag stärks och nya bildas i länet. Bakgrunden är den demografiska utmaningen utvecklingen i Norrbotten. Alla kommuner i länet har brist på unga kvinnor. En orsak är bristande möjligheter till utbildning och jobb.

Bland övriga ärenden:

Kommunstyrelsen rekommenderas

  • att sälja ett område av fastigheten Porsön 1:3 till SMEBAB Tenn AB för att bygga Vattenfalls nya kontor.
  • att anta Luleå kommuns nya delegationsordning i samband med samhällsbyggnadsprocessen.

Kontaktperson: Yvonne Stålnacke, ordförande kommunstyrelsen, 070- 641 55 56