Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Presskonferens arbetsutskott

Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa ärenden som AU behandlade.

En viktig informationspunkt som kommunalrådet tar upp är resultaten från den nyaste SCB:s medborgarundersökning.

Tid: 26 januari, kl. 11.30

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset

Se föredragningslista