Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå får toppbetyg för kultur och fritid

Luleå fortsätter att ligga i topp när Statistiska centralbyrån frågar medborgarna om vad de tycker om sin kommun. Det visar resultaten från 2014. Luleåborna är nöjdast av alla i landet när det gäller kulturutbud, fritidsmöjligheter och idrotts- och motionsanläggningar.

SCB frågar varje år ett stort antal invånare hur de trivs i sin kommun och vad de tycker om kommunens verksamheter. 2014 deltog 129 kommuner. I Luleå genomfördes enkäten under hösten bland 1 200 personer i åldrarna 18-84 år. 49 procent besvarade enkäten.

Enkäten omfattar tre delar: Luleå som en plats att bo och leva på (NRI), Luleå kommuns verksamheter (NMI) samt möjligheterna till inflytande (NII).

Luleå ligger mycket bra till på flertalet områden. En rangordning bland de deltagande kommunerna ger följande resultat för 26 undersökta faktorer.

Luleå som en plats att bo och leva på

 • Fritidsmöjligheter (1:a plats)
 • Kommersiellt utbud (4:e plats)
 • Utbildningsmöjligheter (6:e plats)
 • Kommunikationer (8:e plats)
 • Arbetsmöjligheter (14:e plats)
 • Rekommendation (14:e plats)
 • Trygghet (50:e plats)
 • Bostäder (120:e plats)

Kommunens verksamheter

 • Kultur (1:a plats)
 • Idrotts- och motionsanläggningar (1:a plats)
 • Renhållning och sophämtning (5:e plats)
 • Vatten och avlopp (6:e plats)
 • Räddningstjänst (6:e plats)
 • Miljöarbete (7:e plats)
 • Gymnasieskola (12:e plats)
 • Gator och vägar (13:e plats)
 • Gång- och cykelvägar (18:e plats)
 • Bemötande och tillgänglighet (19:e plats)
 • Grundskolan (21:e plats)
 • Förskolan (36:e plats)
 • Stöd för utsatta personer (53:e plats)
 • Äldreomsorgen (67:e plats)

Inflytande och påverkan

 • Påverkan (7:e plats)
 • Förtroende (7:e plats)
 • Information (8:e plats)
 • Kontakt (16:e plats)

Tydligt mönster sen 2006

Kommunens egna verksamheter sammanfattas i helhetsbetyget NMI (Nöjd-Medborgar-Index). För Luleå hamnar det på 64, vilket är det sjunde bästa resultatet bland de 129 kommunerna.

Undersökningen visar också att Luleåborna har betydligt högre förtroende för sina kommunpolitiker än i andra kommuner. Nästan 40 procent ger kommunpolitikerna höga betyg.  

– Luleåborna trivs uppenbarligen i sin kommun, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd. Det är glädjande att så många gärna rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit.

– Vi har gjort den här undersökningen sen 2006 och mönstret är tydligt, kommenterar kommundirektör Anne Karlenius. Medborgarna i Luleå är mer nöjda än genomsnittet i landet. Det gäller både jämfört med samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksordning.

Hela undersökningen finns på www.lulea.selänk till annan webbplats

För ytterligare kommentarer:

Yvonne Stålnacke, kommunalråd, 070-641 55 56

Anne Karlenius, kommundirektör, 070-627 26 95