Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun säger upp färdtjänstavtalet med PDX

PDX har sedan den 1 november 2014 uppdraget att sköta Luleå kommuns färdtjänsttransporter.

Det har under en lång tid varit problem med bland annat långa väntetider och kunder har lämnat klagomål till Luleå kommun.

– Vi har haft många möten för att lösa problemen och leverantören har haft goda avsikter men kraven i avtalet är inte uppfyllt och vi är överens om att avsluta samarbetet, säger Pia Berglund, chef för färdtjänsten i Luleå kommun.

Nu väntar en ny direktupphandling för att lösa färdtjänsttransporterna i Luleå kommun, i första hand till den 31 december 2015. PDX fortsätter köra tills en ny transportör är på plats.

Under året kommer en upphandling göras för att säkra den långsiktiga transportlösningen för färdtjänstkunder med start den 1 januari 2016.

Kontakt
Pia Berglund, chef färdtjänst Luleå kommun, 0920-45 41 82, pia.berglund@soc.lulea.se