Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa ärenden som utskottet behandlade.

I samband med omorganisationen för samhällsbyggnadsprocessen avvecklades plan- och tillväxtutskottet. Från och med januari är det arbetsutskottet som bereder ärenden till kommunstyrelsen för beslut.

Se föredragningslista 

Tid: 19 januari, kl. 11.30

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset