Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Presskonferens om program för bättre luft

Dag: Onsdagen den 14 januari

Klockan: 13:00

Plats: Biblioteket i Kulturens hus, lokalen Vingen

Med anledning av att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO2) har överskridits i Luleå centrum så har Luleå kommun arbetat fram ett förslag till åtgärdsprogram. Förslaget redogör för ett trettiotal åtgärder som utgör ett samlat aktivitetspaket som förväntas resultera i att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid ska klaras.

Presskonferensen kommer att genomföras i lokalen Vingen som finns på den översta våningen i biblioteket.

Från kommunen deltar Yvonne Stålnacke, kommunalråd, och Per Andersson som är projektledare för arbetet. Vid presskonferensen kommer det bland annat att berättas om bakgrunden till arbetet och vilka åtgärder som föreslås.

Läs mer om Luleås luftkvalitetsmätningar och luftföroreningar på: www.lulea.se/luft

Kontaktperson:Per Andersson, projektledare, 0920 - 45 33 03