Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny vd Luleå Hamn AB

Henrik Vuorinen blir från och med första mars 2015 ny vd för Luleå Hamn AB. Vuorinen är idag chef på SSAB EMEA i Oxelösund där han ansvarar för produktionen av företagets spetsprodukter som Hardox, Weldox, Toolox och Armox.

Vuorinen är 44 år gammal, han började 1999 på SSAB och har sedan dess haft olika befattningar inom koncernen. Sedan 2012 är han chef för en avdelning med 250 medarbetare där han ansvarar för produktion, budget, kvalitet och arbetsmiljö.  Han har stor internationell erfarenhet.

-Vi ser fram emot att Henrik påbörjar sin anställning och välkomnar honom varmt. Luleå Hamn är inne i en viktig utvecklingsfas där ny djupkaj och muddring av farleden i projektet Malmporten är avgörande för framtiden. Henrik Vuorinen kommer med sina erfarenheter och ledaregenskaper bidra till ett fortsatt gott resultat, meddelar Birgitta Ahlqvist, ordförande för Luleå hamn AB.

Vuorinen är 44 år gammal, han är född och uppvuxen i Malmberget. Han bor med fru och två barn i Luleå.

Företaget Cesab har anlitats i rekryteringsarbetet. Hamnens rekryteringsgrupp bestående av tre styrelseledamöter och en representant från Transportarbetareförbundet var enig i sitt val av vd. 

Som tillfällig vd från januari till mars 2015 utsåg styrelsen Gunnar Dyverfeldt som är driftchef för Victoriahamnen och Uddebohamnen.

Kontaktperson:

Birgitta Ahlqvist, (S) ordförande Luleå Hamn AB, 070- 569 4008