Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå gymnasieskola utbildar för den framväxande digitala industrin i Norrbotten

El- och energiprogrammet vid Luleå gymnasieskola hakar på branschens önskemål om ny inriktning inom data- och kommunikationsteknik för att täcka upp framtida rekryteringsbehov. Hösten 2015 startar den nya inriktningen med 16 platser.

Kompetensförsörjningen är fundamental när det gäller de olika typer av yrken som behövs – den digitala industrin är här för att stanna. Idag saknas i Luleå gymnasieskola exempelvis utbildning till så kallade nätverkstekniker. Den nya inriktningen mot dator och kommunikationsteknik blir därför en viktig pusselbit för den framväxande digitala industrin i Norrbotten.

- El- och energiprogrammet erbjuder en utbildning av hög kvalitet och har sedan tidigare ett högt söktryck, säger rektor Ida Nordlund.

- Den nya inriktningen kommer ytterligare att öka intresset för programmet i och med den snabbt växande arbetsmarknaden. Det kommer också att medföra att våra kontinuerliga kontakter, mellan skolan och branschen, ytterligare utvecklas och förbättras till gagn för våra elever.

Branschen välkomnar initiativet

Det finns ett stort engagemang från olika parter och aktörer i branschen. Luleå gymnasieskolas initiativ är ett välkommet bidrag till att regionen ska kunna nå den vision som satts upp. IUC Norrbotten AB och The Node Pole har uttalat sig mycket positivt till den nya inriktningen och ser goda möjligheter till samverkan bland annat genom att erbjuda kvalificerade APL- eller lärlingsplatser.

Kontaktperson Rektor Ida Nordlund, 070-539 08 92